Centrum Elektronarzędzi PRO-TECH

Jesteś tutaj: Strona główna > RODO

RODO

Centrum Elektronarzędzi PRO-TECH,  tel. 94 348 50 50

Koszalin 24.05.2018r.

                      W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PRO-TECH Krzysztof Kozak z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 47B, 75-122 Koszalin. Firma została wpisana przez Prezydenta Miasta Koszalin do ewidencji podmiotów gospodarczych pod numerem 21164. Otrzymała REGON: 330546960 Numer NIP: 669-111-51-62.

2) Z Administratorem można się kontaktować:

a) pisemnie pod adresem: Szczecińska 47B, 75-122 Koszalin;

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 94/348-50-50;

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: infor@protech.koszalin.pl

3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach (art. 6 RODO):

a) realizacji zamówień towarów lub usług,

b) przeprowadzenia transakcji,

c) rozliczenia płatności,

d) organizacji dostaw,

e) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

f) innych kwestii, w sprawie których mogą Państwo do nas wystąpić.

4) Państwa dane osobowe będą gromadzone bezpośrednio od Państwa i przetwarzane

w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.

5) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar

Gospodarczy (EOG) lub do organizacjach międzynarodowych.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji celów

określonych w pkt. 3.

7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji umowy, a po tym

okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo

do:

a) żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

f) przenoszenia Państwa danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

przepisami.

10) Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami

i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

11) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba

może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie

od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualności

FISKARS
02-08-2018
Gwarancja 25-letnia
RODO
25-05-2018
ochrona danych osobowych
Makita HR166DWAE1
10-03-2018
młotowiertarka SDS-Plis 10,8V
Makita młot SDS-MAX 2x18V
13-02-2018
DHR400ZKU
Urządzenia akumulatorowe z modułem Bluetooth 4.1
10-01-2018
Nowości Makita

Newsletter

Poleć sklep

Koszyk

Do zapłaty: 0,00 zł

Waluty