Centrum Elektronarzędzi PRO-TECH

Jesteś tutaj: Strona główna > Reklamacja

Reklamacja

Jak mam reklamować wadliwy towar?


W przypadku ujawnienia się wady, możemy wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta (o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancyjny) lub instytucji niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
W pierwszym przypadku roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej, którym najczęściej jest sprzedawca lub importer.
W drugim przypadku do sprzedawcy, który ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć naszą reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.

Reklamacja

Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nazwa sprzedawcy
Adres sprzedawcy

REKLAMACJA

W dniu........................... (dzień, miesiąc, rok) nabyłem/am.......................................... (oznaczenie towaru).
W okresie ..........................................................stwierdziłem/am niezgodność towaru/usługi z umową polegającą na................................................................................................. (opisać usterkę/niezgodność).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), proszę o:

- nieodpłatną naprawę*
- wymianę na nowy*

Podpis konsumenta

* wybór roszczenia należy do konsumenta. W przypadku zgłoszenia reklamacji po raz pierwszy konsument może wybrać albo roszczenie o naprawę rzeczy albo roszczenie o wymianę rzeczy na nową.


Newsletter

Poleć sklep

Koszyk

Do zapłaty: 0,00 zł

Aktualności

Waluty